• Credo-Allika kammerkoor

    http://allika.ee/uus/sise/images/20150606104945kog10.jpg


- Piibliõhtu
- Palveõhtu
- Pühapäevakool
- Credo-Allika Kammerkoor
- Naiste osadus
- Koosolekud Kristiine Päevakeskuses
- Suvelaager

«Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge?»
«Kui ta oma teed käib Jumala sõna järgi.»
(Õp 119:9)

Pühapäevakool on laste hommikune jumalateenistus. Seal räägime lastele arusaadavas keeles kristluse põhitõdedest ja Jumala armastusest inimese vastu. Samuti on tähtis kujundada laste moraali- ja väärtushinnanguid ja õpetada neid elus hakkama saama läbi praktiliste näidete.

Eesmärgiks on, et iga laps võiks leida Jeesuses oma isikliku sõbra. Pühapäevakoolis jutustame erinevaid lugusid, mis aitavad lastel Jumalat paremini tundma õppida, koos ka laulame ja õpime palvetama. Iga tunni lõpus on väike meisterdamise osa.

Meie pühapäevakoolis käivad lapsed vanuses 2-7 aastat. Aga teretulnud on ka sellesse vanusevahesse mittekuuluvad lapsed. Pühapäevakooli rühmade arvu ja vanusegruppe reguleerime vastavalt vajadusele, sest kõigil on õigus õppida Jumalat tundma just temale mõistetavas keeles.

Õpetajateks pühapäevakoolis on meie koguduse lapsevanemad, kes vaheldumisi õpetavad ja juhendavad lapsi.

Pühapäevakooli tunnid toimuvad igal pühapäeval. Alustame tundi kell 11.00 koguduse suures saalis ning pärast ühist algust siirdume põhapäevakooli ruumidesse.

Oled väga oodatud meie pühapäevakooli pereliikmeks!

Kontaktisik: Kristjan Vahermägi vahermagi@hot.ee


© Allika Kogudus 2015  
Koskla 18, Tallinn  
www.allika.ee