• Credo-Allika kammerkoor

  http://allika.ee/uus/sise/images/20150606104945kog10.jpg


- Meist
- Baptistid
- Juhatus
- Pangakontod

Tallinna Allika Baptistikogudus kuulub Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu, mis on suurim vabakoguduste liit Eestis, ühendades üle 80 koguduse ca 6000 täiskasvanud liikmega. Eesti EKB Koguduste Liit on osa Euroopa (EBC) ja Maailma Baptistiliidust (BWA), kuhu kuulub 46, 5 miljonit täiskasvanud liiget.

Mida me usume?

Baptistid on osa maailma kristlaskonnast, jagades sama usku

 • Me usume isikulist Jumalat, maailma Loojat ja Isa.
 • Me usume Jumalat, kes on ilmutanud ennast inimkonnale oma Poja, Jeesuse Kristuse kaudu. Ta elas 2000 aastat tagasi ning õpetas inimesi elama Jumala tahte järgi. Ta elu oli täis armastust inimeste vastu, parandades haigeid ja andes lootust hingekitsikuses olijaile. Ta õpetus oli lihtne ja eluterve. Olles ise patuta, suri ta kõigi eksinud inimeste eest, et päästa neid patu karistusest- igavesest hukatusest. Kuid kolmandal päeval äratas Jumal ta surnuist ning ta elab ja valitseb kõige üle.
 • Me usume, et igaüks, kes oma patte ja eksimusi tunnistab Jumala ees, neile annab Ta need andeks ning inimene võib elada igaveses osaduses Jumalaga ja rahus kaasinimestega.
 • Me usume, et Piiblis on ilmutatud Jumala tahe, mida Temale kuulekad inimesed on kirja pannud, tunnistuseks kõigi aegade inimestele.
 • Me usume, et Jumalat võib kogeda ka tänapäeval igaüks, kes usub. Me võime teda paluda ja ta kuuleb meid.
 • Me usume, et kogudus on jumalalaste osadus, millesse võib kuuluda inimene, kes on oma patte kahetsenud ning võtnud usus Jeesuse Kristuse vastu oma päästjaks ja elu juhiks; kes on saanud ristitud usuristimisega (veeallakastmisega); kes elab puhast elu nagu seda õpetab Uus Testament.
 • Me usume, et Hea Sõnum Jumala armastusest on mõeldud igale inimesele tema elu õnnistuseks.
 • Me usume, et Jeesus Kristus tuleb taas maailma, et mõista õiglast kohut ja luua uus taevas ja maa, kus saab valitsema inimeste vahel rahu ja armastus.

Vaimulikud talitlused

Kristliku kogudusena oleme kutsutud teenima inimesi Kristuselt saadud sõnumi jameelevallaga. „Kutsunud kokku need kaksteist, andis Jeesus neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja meelevalla haigusi ravida ning läkitas kuulutama Jumala riiki…” (Lk 9, 1.2)

Kogudus teenib inimesi läbi vaimulike talituste, mis on inimese elu erilisi sündmusi saatvateks toiminguteks:

 • ristimine; me ristime vaimuliku uuestisünni läbielanud täisealisi inimesi veeallakastmisega;
 • koguduse liikmeks õnnistamine; me õnnistame koguduse liikmeks inimesi, kes on elanud läbi vaimuliku uuestisünni ja on usuristimisega ristitud, kes elab oma igapäevast elu Uue Testamendi õpetuse järgi.
 • palvetamine võidmisega; me palume inimeste pärast Jumalat, kes tahavad pöörduda jumalatust elust ning saada kristlasteks, samuti inimeste hingeliste jm. probleemide ning tervise pärast, võides inimesi õliga.
 • pühaõhtusöömaaeg (leivamurdmine); me mälestame Kristuse lunastavat surma ja ülestõusmist koguduse ühise mälestussöömaajaga iga kuu esimesel pühapäeval, millest võtavad osa oma koguduse liikmed ning teiste uuestisündi ja usuristimist praktiseerivate koguduste liikmed, kelle suhe teiste inimeste ja Jumalaga on korras.
 • kihlus; me kihlame mehe ja naise, kes on otsustanud abielluda, mille käigus toimub omavaheline selgitav vestlus pastoriga ja õnnistuspalve. Jumalateenistuse lõpul teatakse kihlatutest kogudusele.
 • laulatus; me laulatame abielu mehe ja naise vahel, kes usuvad Jumalasse ning on valmis elama kristliku õpetuse järgi.
 • laste õnnistamine; me õnnistame kõiki lapsi, kelle vanemad selleks soovi avaldavad, paludes nende üle Jumala armu.
 • matus; me matame kõiki inimesi, kelle omaksed soovivad kristlikku matusetalitust.
 • hingehoidlik vestlus; meie poole võib pöörduda vestluseks ja palveks hingelistele ja suhteprobleemidele lahenduse otsimiseks. Isiklikud vestlused on meie jaoks pihisaladuseks.

© Allika Kogudus 2015  
Koskla 18, Tallinn  
www.allika.ee